Maria Sanchez Olsen er internasjonal koordinator, yrkes- og utdanningsveileder og konstituert fagleder for økonomi ved Bjørgvin Videregående skole. Hun er utdannet cand.philol. med spesialpedagogikk og har i tillegg veileder/mentorutdanning fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet ved Praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Bergen.