Terje Ogden er professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand.  

http://www.ogden.no