Anne Kristine Øgreid er høgskolelektor ved Instititutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet og er medforfatter på en serie ressursbøker om skriving som grunnleggende ferdighet, samt læreverk i norsk på yrkesfaglig studieretning.  Interessefelt innenfor forsking og undervisning er særlig knyttet til arbeid med elevers lese- og skriveutvikling, også i et andrespråksperspektiv.