Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk og jobber ved RBUP(Regionsenter for barn og unges psykiske helse) øst og sør og ved Akershus Universitetssykehus, BUP Follo. Hun har bred erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med selektiv mutisme i BUP, og har tidligere jobbet i skole og i Statped.