Kristian Øen er lærer og spesialpedagog med master i pedagogikk fra NLA Høgskolen. Kristian har mange års erfaring fra grunnskolen, alternative opplæringstilbud og som seniorrådgiver i Statped. Kristian jobber på NLA Høgskolen med oppgaver innen spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå. Kristian er også sterkt involvert i eksternt arbeid knyttet til kompetansebygging og skoleutvikling i forbindelse med de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling. For tiden er Kristian stipendiat ved UiB og holder på med en Ph.d. der tematikken er «Inkludering i møte med utfordrende atferd.