Kristian Øen er lærer og spesialpedagog med doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Bergen. Kristian har mange års erfaring fra grunnskolen, alternative opplæringstilbud og som seniorrådgiver i Statped. Kristian jobber på NLA Høgskolen med oppgaver innen spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå. Kristian er også sterkt involvert i eksternt arbeid knyttet til kompetansebygging og skoleutvikling i forbindelse med de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling. Tema for Kristians Ph.d. var «Inkludering i møte med utfordrende atferd.»