Per Arne Øiestad er lærer i drama og teaterfag ved Hartvig Nissens skole i Oslo, der han også har arbeidet som avdelingsleder i drama. Han er også forfatter og regissør, og han har iscenesatt en rekke revyer, bygdes- pill og musikaler, der han selv ofte har stått for både tekst, musikk og regi. Øiestad har skrevet en barnebok og er medforfatter i læreverk for videregående skole. Han har også flere års erfaring som ungdomsskolelærer.