Tone Pernille Østern, med en Dr. of Arts in Dance fra Kunstuniversitetet i Helsingfors, er professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun er også gästprofessor i dansdidaktik i samtida kontexter ved Stockholms konstnärliga högskola. Hun er aktiv som kunstner/forsker/lærer, med en spesiell interesse for sosialt engasjert (danse)kunst, dans i dialog med samtidens kontekster, koreografiske prosesser, performativ forskning og kroppslig læring. Hun satt fagfornyelsens læreplangruppe for musikk, dans, drama (VG1) og for dans (VG2-VG3) år 2019-20.

Foto: Daniel Almli.