Forfatteravatar

Øystein A. Vangsnes

Øystein A. Vangsnes er professor ved UiT, Noregs arktiske universitet. Han forsker på grammatikk og nordiske dialekter og har vært leder for de nordiske samarbeidsprosjektene Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn) og Nordic CoE in Microcomparative Syntax (NORMS). Har også vært en del av det tverrfaglige prosjektet Lærande regionar.

Artikler