May Britt Postholm er professor ved Program for lærerutdanning, NTNU. Hun har publisert en rekke bøker og artikler både nasjonalt og internasjonalt om forskningsmetode, undervisning og læring.