Øyvind Pålshaugen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og er forsker ved Arbeidsforsk- ningsinstituttet, HiOA. Han har hovedsakelig drevet forskning knyttet til utviklingsarbeid og innovasjon i privat sektor. I de senere år har han også utført forskning omkring utviklingsarbeid og innovasjon i innen utdanningssektoren. Han har bred erfaring med aksjonsforskning, og har publisert bøker og artikler om vitenskapsteoretiske emner.