Tine S. Prøitz er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bred erfaring med forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer som styring, læringsutbytte og læreres arbeid med vurdering. Prøitz er per dato leder for forskningsprosjektet Læringsutbytte i politikk og praksis (LOaPP).