Aase Marit T. Sørum Ramton er førstelektor i kjemi og naturfagsdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, der hun underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser er begynneropplæring i naturfag med særlig vekt på estetiske læreprosesser, begrepslæring og bruk av modeller, samt tilpasset undervisning for elever med stort læringspotensial. I tillegg underviser hun i musikk ved Rælingen Kulturskole. Ramton er utdannet cand. scient. i analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo, har praktisk-pedagogisk utdanning fra samme universitet, samt har en mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk fra OsloMet.