Anne B. Reinertsen er professor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim. Hun arbeider primært med pedagogisk grunnlagstenkning, praktisk filosofi, posthumane og affektive vitenskapelige tilnærminger på utdanningsfeltet samt arbeid med forskningsmetodiske utvidelser. Skrivende organisasjoner, pedagogisk ledelse, bærekraft og styrking av subjektposisjonen i kvalitetsvurderingsprosesser er av spesiell interesse. Hun har i tillegg til barnehagefaglig kompetanse også lang erfaring som lærerutdanner, lektor og administrator i videregående skole.