Åse Røthing er professor ved OsloMet – Storbyuniversitetet, og er ansatt ved Seksjon for mangfoldsstudier ved Fakultet for internasjonale studier og tolkeutdanning.

Hun har i flere år jobbet med kvalitativ skole- og ungdomsforskning, med vekt på hvordan temaer som seksualitet, kjønn, rasisme, urfolk og nasjonale minoriteter, innvandring og mangfold behandles i skolens undervisning, læreplaner og lærebøker. Hun har blant annet skrevet boka «Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag» (2017) og kommer i 2020 med bok om kritisk mangfoldskompetanse for grunnskolen på Cappelen Damm Akademisk forlag.