Dag Roaldset jobbet som høgskolelektor i pedagogikk / utdanningsledelse ved Universitet i Sørøst-Norge, Fakultet for lærerutdanning. Han underviste i de nivådelte grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10, i pedagogisk veiledning og innenfor masterstudiet i utdanningsledelse. Tidligere jobbet han mange år som lærer i grunnskolen og var også skoleleder, praksisleder i lærerutdanninga og skolefaglig rådgiver på kommunenivået.