Finn Daniel Raaen er professor emeritus i pedagogikk ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. Raaen har ledet flere større forskningsprosjekt og utviklingsarbeid. Senest det fireårige forskningsprosjektet «Teachers’ Professional Qualifications» (TPQ-prosjektet) om spenningsforholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningene. Raaen har også gitt ut en rekke bøker og artikler om skoleledelse, læreplanutvikling, elev- og skolevurderingog om forutsetninger for elevers dannelse. (Kilde: Bedre skole)