Jostein Andresen Ryen arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Han jobber til daglig med å utvikle leseprøver for skoleverket, blant annet de nasjonale leseprøvene for 8. og 9. trinn og osloprøvene i lesing. Jostein holder også kurs i leseopplæring for lærere på barne- og ungdomsskolen. Jostein har hovedfag i nordisk språk og litteratur og har ti års erfaring som lærer på mellom- og ungdomstrinnet.