Øystein Røynesdal er førstelektor i idrettsvitenskap ved NLA Høgskolen. Han underviser i kroppsøvingsdidaktikk og lærerrollen på grunnskolelærerutdanningen, i tillegg til trenerrollen og idrettspsykologi. Mine forskningsinteresser innebærer klasseledelse og ballspill i kroppsøving, talentutvikling og helsefremmende arbeid med idretten som arena. Han har tidligere jobbet i videregående skole.