Ruth Kjærsti Raanaas er professor ved Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har en PhD innen psykologi fra UiO. Hennes hovedinteresse er forskning på faktorer som fremmer livskvalitet og god psykisk helse, og som forbygger psykiske plager eller lidelser, slik som sosiale og miljømessige faktorer og mulighet til å være aktive deltagere i samfunnet. Hun har erfaring med et vidt spenn av forskningsmetoder, deriblant deltagerorienterte tilnærminger. Forskningen grenser til flere fagområder slik som arbeidshelse, miljøpsykologi og aktivitetsvitenskap.