Forfatterbilde

Reidun Flugstad Rygg

Reidun Flugstad Rygg er kontaktlærer på 1. trinn ved Veståsen Skole i Gjerdrum kommune og har deltidsstilling som kommunens språk- og leseveileder. Hun har grunnutdanning som førskolelærer og adjunkt med mange års erfaring som lærer på småskoletrinnet. Hun har videreutdanning som språk-og leseveileder i og master i Lesing og skriving i skolen.

Artikler