Anna-Maria Stenseth er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Fra tidligere har hun lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet. I forskninga undersøker hun forholdet mellom strukturer og aktørskap, og hvordan disse gjensidig påvirker hverandre. Herunder er maktstrukturer, avkolonialisering, antirasisme, samt forholdet mellom minoritet og majoritet av særlig interesse. Hun har fokus på urfolksperspektiver både i forskning og undervisning med hovedvekt på ulike samiske perspektiver.