Anne Helene Strand-Andersen er utdannet cand.ed. Hun har mange års erfaring fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo. Anne Helene jobber som seniorrådgiver i Statped, avdeling Læringsressurser. Hun har i flere år hatt hovedansvaret for SPOT-konferanse, som er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi i et inkluderende læringsmiljø. Hun har lang erfaring med teknologi som tiltak, og er særlig opptatt av god pedagogisk bruk av digitale ressurser for å fremme mestring, motivasjon og læring for alle.