Camilla Askevold Særsten er daglig leder i Pedagogisk Psykologisk Kompetansesenter. Hun har en bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. I denne bachelorgraden har hun alle master emnene i spesialpedagogikk. Hun har en master i pedagogikk der hun har hatt stort fokus på kriser, traumer og spesialisert seg på psykisk helse fra et pedagogisk perspektiv. Særsten er snart ferdig med en ny mastergrad i barnevern. Her spesialiserer hun seg på temaet; barnet som rettighetssubjekt. Hun har flere års erfaring som PPT rådgiver og høyskolelektor i pedagogikk.