Christine R. Stenersen er doktorgradsstipendiat ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Gjennom studier av norske skolers praksiser og utdanningspolitiske dokumenter, forsker Stenersen på forbindelser mellom en forsterket orientering mot læringsutbytte i norsk utdanningspolitikk og skolens kultur. Avhandlingen er en del av forskningsprosjektet Læringsutbytte i politikk og praksis (LOaPP).

Stenersen har en tverrfaglig bakgrunn med studier innenfor samfunnsvitenskap, psykologi og pedagogikk.

Foto: Knut Jul Meland, USN