Ellen Beate Hansen Sandseter er professor i utdanningsvitenskap med fokus på barnehageforskning ved Seksjon for fysisk aktivitet og helse, Dronning Mauds Minne Høgskole. Hun har i mange år forsket på barns spennings- og risikofylt lek, barns trivsel og medvirkning, og lek og læring i barnehagens inne- og utemiljøer. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker, blant annet Kroppslighet i barnehagen (2011), Vilt og farlig: om barns og unges bevegelseslek (2014), Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek (2020) og Risikofylt lek. En etisk utfordring (2021).