Erlend Stenlund er student ved Institutt for Informatikk, med retningen programmering og systemarkitektur, med spesialisering i programvare. Han tok emnet MNKOM4000 - Formidling og vitenskapsjournalistikk våren 2020, hvor det har blitt skrevet bidrag til Titan, Store Norske Leksikon, og vært med å produsere en podcast.

For tiden skriver han om fagfornyelsen i sin masteroppgave, og skal forske på lærernes programmerings-kompetanse og holdninger til programmering.