Grete Stabæk arbeider som seniorrådgiver i Statped Nord, avdeling for sammensatte lærevansker og språk/tale. Arbeidsområdene hennes er i hovedsak knyttet til språk, skriftspråk og flerspråklighet. Hun har hatt et ekstra fokus på faglig inkludering for elever med store og sammensatte språk- og lærevansker. Arbeidsoppgavene er utredning, tilrettelegging av tiltak og kurs for pedagogisk personale i skole og barnehage. Tidligere jobberfaring er fra PP-tjenesten og Spesialpedagogisk Senter i Nordland. Gjennom flere år har hun holdt kurs og forelesninger i universitets- og høyskolesektoren. Hun er utdannet logoped, har embetseksamen i Spesialpedagogikk og er også veileder i Karlstadmodellen.