Hanne Stavelie er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Ledelse og Organisasjon. Hennes interessefelt er offentlig styring og ledelse, pedagogikk, språk og internasjonalisering. Hun er Cand. Philol. med spansk som hovedfag, og har en mastergrad i Organisasjon, Ledelse og Arbeid fra Universitetet i Oslo. Mastergradsarbeidet ble gjort i tilknytning til CLEG-nettverket (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Utdanningsvitenskapelig Fakultet, og danner grunnlaget for denne artikkelen. Institusjonstilknytning: Høyskolen Kristiania, PB 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Epost: hanne.stavelie@kristiania.no