Henrik Skaug Sætra er utdannet statsviter og jobber ved Høgskolen i Østfold. Spesialfeltet hans er politisk teori, og med utgangspunkt i dette feltet fra dette feltet jobber han bl.a. med samfunnskontraktsteori, miljøetikk og forhold knyttet til menneske og teknologi. I tillegg har han en interesse for økonomisk teori, og spesielt spillteori og forhandlinger. Ved Høgskolen i Østfold underviser han bl.a. i forskningsmetode og vitenskapsteori, politikk og miljø og spillteori.