Herner Sæverot er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen og professor II ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Ved Høgskolen i Bergen er Sæverot vitenskapelig leder for forskningsgruppen PedLab. Han er utdannet allmennlærer og har mangeårig erfaring som allmennlærer og klassestyrer i grunnskolen. Har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bøker, både nasjonalt og internasjonalt. Sæverot er sjefredaktør for tidsskriftet Nordic Studies in Education.