Ingunn Bremnes Stubdal er spesialrådgiver i Bærum kommune, og kommunens prosjektleder i MuLVu. Hun har jobbet med skoleutvikling og digitalisering i 19 år. De siste tre årene har hun jobbet med Digital skolehverdag og fagfornyelsen i Bærumsskolen. Hun har også jobbet mange år i Utdanningsdirektoratet med satsinger som Ungdomstrinn i utvikling, Veilederkorps, lærerspesialistordningen og Digitaliseringstrategi for grunnopplæringen. Stubdal har en master i kunnskapsledelse og hovedfag i statsvitenskap.at venner eller voksne kan forstå stor verdi for kommunikasjon og interaksjon.