Janicke Heldal Stray har doktorgrad i pedagogikk fra UiO. Stray forsker på demokrati i skolen, og har publisert en rekke bøker og artikler om dette. Hun er både opptatt av betydningen av det som skjer i klasserommet, men også hvordan kunnskapspolitikk og politiske føringer for skolen påvirker skolens demokratimandat. Stray arbeider på Lektorprogrammet ved MF Vitenskapelig høyskole.