Janne Støen er førstelektor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun er prosjektleder for Læringsmiljøprosjektet og leder tilbudet Bry deg! – sammen mot mobbing. Hun arbeider først og fremst med temaer innenfor inkluderende læringsmiljøer og tiltak for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Hun har lang erfaring fra praksisfeltet, som allmennlærer og skoleleder.