Kamilla Knutsen Steinnes er stipendiat i atferdsanalyse ved OsloMet og jobber som forsker ved SIFO, OsloMet hvor hun hovedsakelig forsker på barn og unges digitale hverdagsliv. I doktorgraden undersøker hun sosial inkludering blant unge ved å studere forbruk av dataspill. Hun er utdannet innen sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet med emosjoner, nudging og atferdsøkonomi på UiO og Cambridge Universitet. Hennes forskningsinteresser inkluderer tematikk knyttet til sosiale medier, gaming, kjønn, sosiale relasjoner, emosjoner, personvern og digital markedsføring.