Kristoffer Slettholm er fra Oslo og jobber som lektor ved Oslo Handelsgymnasium i fagene norsk, historie og samfunnskunnskap. De siste årene har han også vært fagkoordinator for samfunnskunnskap og historie. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, og leverte i 2011 en masteroppgave om sosialdemokratenes oppgjør med kommunistene i etterkrigstidens fagbevegelse.