Margrethe Sylthe skriver faglitterære tekster om kommunikasjon i relasjoner. Ulike aspekter ved annerledeshet er ofte tema. Hun har publisert tekster i en årrekke i "Spesialpedagogikk" og " Psykologi i kommunen".