Marlene Sjöberg är doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskapens didaktik vid forskarskolan CUL samt universitetsadjunkt vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen rör lärande och undervisning inom naturvetenskap, med ett särskilt fokus på samtalets möjligheter för lärares lärande och professionsutveckling. Hon har omfattande undervisningserfarenhet från grundskolans senare del i naturorienterande ämnen och matematik.