Martin Sjøen er førsteamanuensis innen lærerutdanning ved Høyskolen på Vestlandet og ved Høyskolen i Volda. Sjøen har en doktorgrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger og hans forskningsinteresser inkluderer hvordan skole og utdanning kan forhindre ekstremisme, vold og terrorisme, samt å undersøke uintenderte konsekvenser av en såkalt «sikkerhetsliggjøring» av sivile felt i samfunnet.