Mette Vaagan Slåtten er sosiolog og førstelektor i samfunnsfag, Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er undervisningsansvarlig for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager, konsortiet Ledelse øst. Forskningsfelt: styring, organisasjon, ledelse, rekruttering, likestilling og profesjon.