Morten Stene er høgskolelektor i musikk og pedagogikk, og studieleder for masterprogrammet i steinerpedagogikk ved Steinerhøyskolen i Oslo. Han er utdannet musiker og har arbeidet bla. ved Berliner Ensemble, Brecht Teateret i Berlin.

Stene har arbeidserfaring som musikkpedagog og fra frivillig musikkliv med ungdom og voksne. Han har også bakgrunn som musikklærer i Steinerskolen. Forskningsinteresser ligger innenfor musikk og pedagogikk. Stene har publisert tekster til musikkhistoriske og musikkfilosofiske temaer.