Øystein Sørborg er universitetslektor ved Naturfagsenteret på Universitetet i Oslo. Han er utdannet cand. scient. og lektor ved NTNU med hovedfag i naturfagdidaktikk. Han jobber med utvikling av læringsressurser til naturfagundervisning og ressurser for didaktisk kompetanseutvikling.
E-post: oystein.sorborg@naturfagsenteret.no