Randi M. Sølvik arbeider som førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, avdeling Porsgrunn. Hun har tidligere jobbet som lærer, spesialpedagog og veileder på barneskole og ungdomsskole.

Hun har en Phd i Spesialpedagogikk som omhandler ungdom med atferdsutfordringer og deres sosiale læringserfaringer i friluftsliv og uteskole. Ved Læringsmiljøsenteret veileder, underviser og forsker hun på temaer som relasjoner og læring, klasseledelse, barnehage- og skoleutvikling, observasjon og veiledning.