Rannveig Svendby har doktorgrad i medisinsk antropologi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningskompetanse er tverrfaglig med særlig vekt på mannsforskning, funksjonshemmingsforskning og kvalitative metoder.