Reidar Säfvenbom er førsteamanuensis ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og ansvarlig for utdanningsprogrammet Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU).