Sidsel Sverdrup er professor em, dr. polit. i sosiologi. Hun har bred og allsidig forskningsbakgrunn fra evalueringsforskning, velferdsforskning og helse- og sosialpolitikk. De senere årene har hun særlig arbeidet med problemstillinger om psykisk helse og psykiske lidelser, brukermedvirkning, samt barnevern.

(Foto: Privat)