Silje Steinsbekk er professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og nestleder i studien "Tidlig trygg i Trondheim" (TtiT). Hennes forskning fokuserer på spiseatferd, foreldres måltidspraksis, overvekt, søvnvansker, psykisk helse og sosial mediebruk.

Klikk her for mer informasjon om Silje Steinsbekk

TtiT er en longitudinell studie av forekomst, forløp og risikofaktorer for utvikling av psykiske helseplager hos barn og unge basert på data fra nærmere 1000 Trondheimsbarn. Studien undersøker også faktorer som bidrar til å fremme/hemme god psykososial utvikling, helseatferd og en gunstig vektutvikling hos barn og unge.
Mer informasjon om TtiT:
https://www.ntnu.no/tidlig-trygg/tidlig-trygg
https://www.researchgate.net/project/The-Trondheim-Early-Secure-Study-TESS