Svein Sjøberg er professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo og gjesteprofes- sor ved flere andre universiteter. Han er fysiker og pedagog, og hans fagfelt er naturfag som allmenn- dannelse og etiske og samfunnsmessige sider ved skole og utdanning. Han har fått en rekke norske og internasjonale priser for sin forskning, formidling og engasjement i samfunnsdebatten. I de siste årene har han blitt stadig mer engasjert i internasjonal ut- danningsdebatt og konsekvenser av internasjonale tester, spesielt OECDs PISA-prosjekt.