Synne Skaret jobber som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP-tjenesten i Bærum kommune. Hun har en mastergrad i helse-, utviklings- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo, med fordypning i utviklingspsykologi.