Tanja Storsul er direktør ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er en aktiv deltaker i forskningspolitisk debatt og blogger jevnlig om aktuelle forskningspolitiske spørsmål.

Storsul har doktorgrad i medievitenskap og var tidligere professor i medievitenskap. Hun har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår, og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på sosiale medier som plattform for politisk deltakelse og engasjement.