Tomas Stølen (f. 1977) er førsteamanuensis i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, NLA Høgskolen. Han har ph.d. i filosofi fra The New School for Social Research, New York, på en avhandling om ondskapens problem hos Schelling og Adorno. Studier i Bergen, Berlin og Frankfurt am Main. Hans primære forskningsområder er sosialfilosofi og pedagogisk filosofi med utgangspunkt i tysk idealisme og kritisk teori.